Novica

Domov / 

Arhiv novic  / 

Novica

Nazaj

Hudo neurje s točo

(Hrastnik, 31. 08. 2016) Strokovne službe občine Hrastnik so danes pričele z delno oceno neposredne škode, ki jo je povzročilo hudo neurje s točo. Višina škode še ni znana, že po prvih pregledih pa je jasno, da sanacija bistveno presega možnosti občinskega proračuna, zato Občina Hrastnik pričakuje, da bo Vlada RS sprejela sklep o pričetku ocenjevanja škode, v nadaljevanju pa seveda zagotovila sredstva za sanacijo državne in občinske infrastrukture ter škode na objektih v lasti fizičnih oseb in v kmetijstvu. 

 

Neurje se je nad vzhodnim delom občine Hrastnik razbesnelo v ponedeljek, 29. avgusta 2016, v poznopopoldanskem času. Največ škode je evidentirane na območju Jepihovca, kjer se je sprožil plaz v dolžini približno 200 m in višine 50 m. Hudourniške vode so nanesle na stotine kubičnih metrov kamnitega materiala, popolnoma je odnesle dostopno cesto do vodnih zajetij, črpališča pitne vode in stanovanjskih hiš. Zaradi posledic neurja je bilo poškodovanih in zaprtih več občinskih in državnih cest. Prevoznost na vseh lokalnih cestah je že zagotovljena, že dan po neurju je bila za promet odprta tudi močno poškodovana regionalna cesta Hrastnik – Rimske Toplice. Zaradi hudourniških nanosov na dveh mestih pa je še vedno za ves promet zaprta cesta Hrastnik - Zidani Most. Ukrepi se izvajajo s strani Zidanega mostu in Hrastnika. Cesta bo za promet odprta predvidoma v četrtek.

 

Največ intervencij je bilo v ponedeljek opravljenih v KS Dol pri Hrastniku in KS Turje – Gore. Ob 18.16. je ReCO Trbovlje obvestil Operativni gasilski center, da voda zaliva župnišče na Dolu pri Hrastniku. Aktivirani so bili gasilci PGD Dol pri Hrastniku. V tem času so pričela prihajati dodatna obvestila o več zaporednih dogodkih v občini Hrastnik (zalivanje objektov, razlitja strug potokov, podrta drevesa, zamašeni odtoki…..). Dodatno so bili aktivirani vsi gasilci v GZ Hrastnik ter štab CZ v operativni sestavi. Sodelovalo je 54 gasilcev s 13 vozili. Ker je hudourniška voda poškodovala večje število cest in propustov, sprožilo se je tudi večje število zemeljskih plazov, je bilo aktivirano pogodbeno gradbeno podjetje AGM Nemec d.o.o., ki je z gradbeno mehanizacijo pričelo izvajati zaščitne ukrepe. V sanacijo se je s svojimi delavci in delovnimi stroji vključilo tudi Komunalno stanovanjsko podjetje Hrastnik.

 

Kot že omenjeno, je na območju Jepihovca poškodovano črpališče pitne vode za oskrbo celotnega območja vzhodnega dela občine (Turje, Gore, Kopitnik, Marno, Unično). Vodooskrba prebivalcev je zagotovljena ob stalnem ukrepu prekuhavanja. Objekti in oprema so poškodovani, prav tako vodna zajetja. Potrebna bo zamenjava opreme v objektu, sanacija objekta in dela povezovalnih cevovodov.

 

Za ves promet je bila zaprta lokalna cesta Podkraj – Radeče, zaradi nanosov in podrtega drevja, po izvedenih intervencijskih ukrepih je bila cesta v večernih urah usposobljena, očiščena in odprta za promet. Poškodovano je celotno omrežje makadamskih cest, ob asfaltnih cestah so uničene skoraj vse bankine.  

 

Zaradi močne toče je nastala tudi velika škoda na kmetijskih površinah (predvsem koruza, trta, travne površine, itd.)

 

Sprožil se je zemeljski plaz nad stanovanjsko hišo Urankar v Jepihovcu v dolžini cca 200 m in višine 50 m. Zasuta je več kot polovica stanovanjske hiše, bivanje je nemogoče, potrebno je odstraniti zemljino in po navodilih geologa izvesti najnujnejše zaščitne ukrepe. Ob zemeljskem plaz nad lokalno cesto Turje – Čreta v dolžini cca. 50 m in širini več kot 20 m so bili izvedeni najnujnejši ukrepi za varnost prometa. Na plazu pod cesto Turje – Čreta pri stanovanjski hiši Dornik v dolžini cca 30 m in globine cca. 15 m je potrebno izvesti ukrepe za začasno stabilizacijo plazu in s tem cestišča. Zemeljski plaz pod stanovanjsko hišo Jovan v Turju neposredno ogroža elektro drog, posredno pa tudi stanovanjsko hišo. Treba je izvesti zaščitne ukrepe za zavarovanje. Plaz v dolžini 80 m se je sprožil še nad javno potjo Zigmaher,  ukrepi so v teku.

V območju nad prizadetim območjem nad Japihovcem so se v dneh po neurju pojavili trije novi zemeljski plazovi, ki na srečo ne ogrožajo stanovanjskih objektov. Tudi stanje na že prej sproženih in še ne saniranih plazovih na tem delu občine se je še poslabšalo.