Novica

Domov / 

Arhiv novic  / 

Novica

Nazaj

Ob 8.marcu proslava v Hrastniku, koncert na Dolu

Ob 8. marcu je bila osrednja proslava v Delavskem domu Hrastnik in koncert na Dolu v kinodvorani. Organizacijo v Hrastniku so prevzeli borci, nastopali pa so učenci Glasbene šole, OŠ NH Rajka Hrastnik in solist Miha Bantan, ki je ob spremljavi klavirja zapel dve pesmi.

 

Na začetku je povedala nekaj besed o položaju žensk v današnjem času Belinda Ladiha, ki je napisala scenarij proslave in program tudi vodila.

 

»Volilna pravica žensk je leta 1990 s prvimi demokratičnimi volitvami dobila nov pomen,« pa je povedal Jani Medvešek, direktor Mladinskega centra, ki je o tem prazniku spregovoril obširneje. »Ustvarjeni so bili pogoji za politično, ekonomsko in socialno enakopravnost žensk ter za njihovo enakost v družbenem in javnem življenju. Gre za uveljavitev temeljnih človekovih pravic, ki pripadajo vsakemu posamezniku.« 

 

Kot predstavnik mlajših rodov je strnil nekaj misli o tem, da je praznik tudi med mladimi spoštovan in cenjen. Zato so se vrednote medsebojnega spoštovanja in solidarnosti ohranile tudi v današnjih časih.

 

Potem se je sprehodil skozi zgodovino, ko so se morale ženske ves čas boriti za svoje pravice. In kako je danes? »Podatki kažejo, da je neenakopravnosti še vedno preveč. Pogled na vodilna mesta v politiki, gospodarstvu, izobraževanju in še kje, pokaže, da moč večinsko ostaja v domeni moških. Čeprav na tem mestu lahko ponosno povem, da je razmerje med mojimi kolegicami in kolegi - torej med direktoricami in direktorji javnih podjetij in zavodov v občini Hrastnik - precej spodbudno: kar osem od enajstih vodilnih v teh organizacijah je žensk.«

 

Spomnil se je tudi na čas NOB, ko so bile ženske borke, kurirke, obveščevalke, vrhunske zdravnice, vodilne političarke, učiteljice … Na podeželju pa so prevzele moška opravila, postale so skrbnice družin in nosilke gospodarske dejavnosti. «Vključevanje žensk v partizansko vojsko tako ni bilo pomembno samo v neposredni pomoči moškim v boju proti okupatorju, temveč je hkrati pomenilo simbolno osvobajanje žensk od tradicionalnih vlog in vrednot. « Ženske so ravno v borbi za svobodo, čeprav v manjšini, postale enakopravne z moškimi. Prevladalo je spoznanje, da do osvoboditve lahko pripelje le skupen boj. Vendar je danes še vedno veliko krivic, ki postavljajo ženske v podrejeni položaj. «Obljubljam vam, da si bomo tudi mlajši rodovi prizadevali, da se bo še močneje uveljavilo načelo, da so pravice žensk temeljne človekove pravice in da si moramo zanje prizadevati vsi. Statistični podatki kažejo, da ženske v Sloveniji opravijo skoraj dvakrat toliko gospodinjskega dela kot moški. Naj bo ta praznik še dodatna priložnost, da ženskam povemo, da jih spoštujemo in da vse njihovo delo zelo cenimo. Hkrati pa si prizadevajmo breme tako imenovanega neplačanega dela čimbolj enakomerno porazdeliti.«

 

Na koncu je vse obiskovalce pozdravil in se zahvalil sodelujočim še Martin Mlinar, predsednik borčevske organizacije.

 

Na Dolu so v počastitev praznika pripravili koncert na soboto, 10. marca, v kinodvorani, kjer so nastopili Navihani muzikanti, ansambel Žarek, učenci Podružnične šole Dol pri Hrastniku in pevka Gaja Kolenc. Prireditev je v imenu Krajevne skupnosti Dol vodil Tomaž Petek.

 

»Veseli me, da ste se tudi letos odzvali našemu vabilu v velikem številu ter tako izkazali podporo našemu trudu in delu, ki smo ga vložili v pripravo in organizacijo nocojšnjega koncerta,« je dejala Nataša Kreže, predsednica KS.

 

Potem je nastopil prekaljeni voditelj Tomaž Petek, ki je sproščeno in duhovito predstavljal in povezoval nastopajoče, ki so navduševali občinstvo v enajstih točkah. Vsebina glasbenih oziroma pevskih skladb je bila podrejena dnevu žena in tudi zadnja pesem, ki so jo zapeli vsi skupaj, je bila takšna: Mamica je kakor zarja ...

 

»Glasba povezuje in združuje ljudi,« je zaključila koncert Krežetova in se zahvalila za sodelovanje vsem nastopajočim. Obiskovalkam je izrekla čestitke pa tudi copatarjem oz dnevu mučenikov, ki so imeli svoj letni občni zbor dan poprej. 

 

Tokratni koncert je pokazal, da je bila dvorana premajhna za vse obiskovalce, saj so morali nekateri stati še na hodniku.

 

Fanči Moljk

 

Fotografije: Boris Sajovic, Milko Plahuta