Brezplačna pravna pomoč

Brezplačna pravna pomoč

Od meseca marca 2014 dalje bo vsem občanom Hrastnika na voljo brezplačna pravna pomoč. Občina Hrastnik je za izvedbo storitve sklenila pogodbo z odvetnico Mileno Lukmar. Ta bo brezplačno pravno pomoč nudila v sejni sobi Občine Hrastnik, vsak zadnji četrtek v mesecu med 9.00 uro in 14.00 uro. V mesecu juliju in avgustu izvajalka svetovanj ne bo izvajala.

Brezplačno pravno svetovanje bo potekalo v obliki prvega pravnega nasveta, ki obsega svetovalni razgovor, v katerem se stranki pojasni vse o njenem pravnem položaju oziroma problemu, možnostih mirnega ali sodnega reševanja sporov, pričakovanih stroških, pravnih sredstvih, procesnih pravilih in podobno ter o možnosti pridobitve brezplačne pravne pomoči.

Kontakt: 05 994 34 56
              041 980 637
              051 311 396