Novica

Domov / 

Novica

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Celostna prometna strategija

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 20. redni seji sprejel Celostno prometno strategijo. Pripravo strategije sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada v skladu z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. CPS je strateški dokument za vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa na območju občine Hrastnik. V okviru dokumenta so opredeljeni ključni ukrepi, cilji in dejavnosti na področju prometa, ki bodo vodili k vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema.

Celostno načrtovan promet bo zagotavljal kakovostno dostopnost do bivališč, delovnih mest in storitev za vse, izboljšal prometno varnost, zmanjšal onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije, povečal učinkovitost in zmanjšal stroške potniškega in tovornega prometa ter izboljšal privlačnost in kakovost okolja.

Razvoj prometa v občini je v dokumentu CPS podkrepljen z akcijskim načrtom, ki za obdobje 5 let opredeljuje planirane aktivnosti razvoja prometa (trajnostne mobilnosti).

Namen dokumenta CPS je ustvariti kontinuirani proces razvoja prometne infrastrukture za pešce, kolesarje, voznike motornih vozil ter spreminjanje načrtovalskih praks v prometu. Hkrati pa bo sprejet dokument omogočal prijavo na nepovratna sredstva Evropske unije, ki bodo namenjena razvoju trajnostne mobilnosti.