Novica

Domov / 

Novica

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Javne razprave v fazi oblikovanja vizije in prioritet v sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Hrastnik

Hrastnik, 5. januar 2017 – Občina Hrastnik je v fazi oblikovanja vizije in prioritet organizirala dve javni razpravi z občani občine Hrastnik in zainteresirano javnostjo.

Na javni razpravi, dne 6.12.2016, je širši javnosti bila predstavljena analiza stanja, vključno z možnimi scenariji razvoja prometa. Prisotni so razpravljali o tem, v kakšnem mestu si želijo živeti, kakšne so njihove prioritete ter izpostavili predloge za ureditev prometa v Hrastniku.

Celostna prometna strategija občine Hrastnik, katere namen je spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, javni potniški promet) ter povečanje kakovosti bivanja, se nahaja v ključni fazi, ko se oblikuje vizija in določajo cilji, kar predstavlja podlago za vse nadaljnje korake CPS, še zlasti za določitev ukrepov. V zaključku javne razprave je bila soglasno sprejeta odločitev, da se trajnostni razvoj na področju prometa v občini Hrastnik prioritetno usmerja v krepitev javnega prevoza. Na podlagi zaključkov javne razprave je izdelovalec podjetje Savaprojekt d.d. Krško oblikoval Vizijo in strateške cilje CPS Mestne občine Celje. 

Na delavnici in  javni razpravi, dne 5.1.2017, so se oblikovali ključni cilji, ki jih bo občina Hrastnik dolgoročno zasledovala na področju trajnostne mobilnosti, pri čemer je ponovno bilo izpostavljeno prednostno področje javnega prometa ter zagotovitev mobilne dostopnosti enakovredno za vse prebivalce občine. Preko določitev ciljnih vrednosti, ki jih na področju trajnostne mobilnosti želi dosegati občina Hrastnik so se preko javne razprave izpostavljali ukrepi, ki so pomembni za prebivalce občine Hrastnik in so bili deloma podani tudi že v minulih javnih razpravah in delavnicah. Pri dokončnem oblikovanju nabora ukrepov se bodo izdelovalci Celostne prometne strategije morali osredotočiti na spodbujanje trajnostne mobilnosti ter iz nabora ukrepov izluščiti tiste, ki sledijo doseganju zastavljenih ciljev na področju trajnostne mobilnosti.

V nadaljevanju si lahko ogledate fotografije iz izvedenih javnih razprav.