Novica

Domov / 

Novica

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktne podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Delovni čas
Pon,tor, čet: 7:00 – 15:00
Sre: 7:00 - 17:00
Pet: 7:00 - 13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Sestanek širše delovne skupine CPS in ogled terena

V okviru izdelave Celostne prometne strategije za Občino Hrastnik, so se v prostorih Mladinskega centra Hrastnik 23.junija 2016 prvič zbrali predstavniki širše delovne skupine. Širšo delovno skupino sestavljajo predstavniki ključne in zainteresirane javnosti, za podporo delu strokovne skupine izvajalca (Savaprojekt d.d.) in naročnika (Občine Hrastnik). Ta širša delovna skupina bo vključena skozi celoten postopek priprave CPS od delavnic, intervjujev, javnih razprav ipd. Njihovo znanje, izkušnje in dosedanja aktivna vloga v prometnem sistemu namreč bistveno prispevajo k naboru učinkovitih ukrepov za izboljšanje stanja v občini.

 

Uvodnega sestanka se je udeležilo kar 24 predstavnikov Krajevnih skupnosti, gospodarskih družb, javnih služb, Regionalne razvoje agencije, Upravne enote in Občine Hrastnik idr. V uvodnem nagovoru je g. župan Miran Jerič prisotnim na kratko predstavil pomen izdelave CPS za občino Hrastnik in izbranega izdelovalca CPS. Izvajalec (podjetje Savaprojekt d.d. s podizvajalcem PNZ d.o.o.) je nato predstavil potek priprave CPS, cilje in aktivnosti, ki se bodo zvrstile v naslednjih tednih in mesecih. Nekateri prisotni so na tem srečanju že izrazili svoja pričakovanja in vsak s svojega področja izpostavili teme, ki naj jih dokument obravnava z namenom nadaljnjega razvoja dobrih praks v občini ter izboljšanja stanja na področjih, ki bodo izziv te naloge, to je na področju javnega potniškega prometa, varnih poti za pešce in kolesarje. Opozorili so tudi na preobremenjenost cest skozi naselja, ki zmanjšujejo varnost prebivalcev in kakovost zraka.

 

Po sestanku so si člani ožje delovne skupine ogledali prometne površine v naselju Hrastnik in Dol pri Hrastniku. Seznanili so se s sedanjim stanjem in načrti Občine Hrastnik na področju trajnostne mobilnosti, prav tako pa so bili proučeni problemi in priložnosti za izboljšanje stanja na različnih ravneh prometa od poti za pešce, parkirišč, dostopov za ljudi s posebnimi potrebami, avtobusnih postajališč, križišč in krožišč ter drugih prometnih površin.

 

Vse našteto je že del analize stanja, ki se trenutno pripravlja in bo predmet javnih razprav in delavnic z občani in drugo zainteresirano javnostjo konec meseca julija in avgusta. V fazi analize stanja se bo opravil kvantitativni pregled trenutnih razmer na pomembnih razvojnih področjih (denimo prostorski dokumenti, stanje prometa, dostopnost storitev in infrastrukture, prometna varnost, storitve javnega prevoza, prostorska razporeditev potovalnih vzorcev glede na administrativne meje) na območju občine. S tem se bo lahko pripravil seznam pomanjkljivosti, izzivov in priložnosti v prometu ter določilo ključne težave, ki jih bo CPS prvenstveno obravnavala. Del teh analiz bodo tudi ankete, ki bodo v naslednjih dneh objavljene na spletni strani občine.

 

V kolikor želite podati še kakšno pripombo ali predlog, to prosim sporočite na: cps.hrastnik@savaprojekt.si