Seje

22. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 12.10.2017

1. Sklic 22. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 21. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 21. redni seji Občinskega sveta

5. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic neurja Avgust 2016

8. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje