Seje

23. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, dne 15.11.2017

1. Sklic 23. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 22. redni seji Občinskega sveta

5. Soglasje k Odloku o načrtu kakovosti zraka na območju Zasavja s podrobnim programom

7. Obravnava in sprejem sklepa o višini neprofitne najemnine za stanovanja v lasti Občine Hrastnik od 1.1.2018 dalje

9. Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018

10. Dopolnitev št. 4 Letnega načrta ravnanja s stvanrim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2017

11. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Hrastnik - Prva obravnava

13. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje