Seje

27. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 10.05.2018

1. Sklic 27. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 26. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 26. redni seji Občinskega sveta

6. 1. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 - skrajšan postopek

1. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 - skrajšan postopek ›› Poglej več

7. Predlog sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Hrastnik za volilno leto 2018

8. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Hrastnik - prva obravnava

9. Obravnava in sprejem Predlogov za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2018

11. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje