Seje

28. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 21.06.2018

1. Sklic 28. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 27. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 27. redni seji Občinskega sveta

4. Odlok o ustanovitvi sveta CEROZ

5. Načrt razvoja odprtja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Hrastnik

7. Letno poročilo KSP Hrastnik d.d. za leto 2018

8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Zasavje – skrajšan postopek

9. Odlok o turistični in promocijski taksi v občini Hrastnik – druga obravnava

10. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske Lekarne Trbovlje – prva obravnava

11. Stanovanjski program občine Hrastnik za obdobje 2018 – 2025 – prva obravnava

12. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj - prva obravnava

13. Sprememba kadrovskega načrta za leto 2018-2019

15. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje