Seje

29. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 11.10.2018

1. Sklic 29. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 28. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik in potrditev zapisnika 4. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 28. redni seji Občinskega sveta

4. Poročilo o izvrševanje proračuna Občine Hrastnik v obdobju januar-junij 2018

Poročilo o izvrševanje proračuna Občine Hrastnik v obdobju januar-junij 2018 ›› TUKAJ

5. 2. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2018

2. rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 obravnava in sprejem ›› TUKAJ

Sprememba kadrovskega načrta za leto 2018-2019

6. Odlok o ustanovitvi sveta CEROZ - druga obravnava in sprejem

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje - druga obravnava in sprejem

8. Stanovanjski program občine Hrastnik za obdobje 2018-2025 - druga obravnava in sprejem

9. Dopolnitev št. 3 Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2018

10. Sklep o ustanovitvi statusa javnega odbora - obravnava in sprejem

11. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj - druga obravnava in sprejem

12. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje