Seje

2. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 10.1.2019

1. Sklic 2. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik z dne 12.12.2018

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 12.12.2018

4. Volitve in imenovanja

Imenovanje Komisije za statut, poslovnik ter prošnje in pritožbe

Imenovanje Komisije za odlikovanja in priznanja

Imenovanje Odbora za gospodarski razvoj in proračun

Imenovanje Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in infrastrukturo

Imenovanje Odbotra za družbene dejavnosti

Imenovanje Nadzornega odbora

5. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje