Seje

3. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v sredo 6.2.2019

1. Sklic 3. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnikov

  • Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 10.01.2019
  • Potrditev zapisnik 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 18.01.2019

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 10.01.2019

4. Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 1. obravnava

Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 1. obravnava ›› POGLEJ VEČ

5. Poročilo o neizterljivih terjatvah do najemnikov stanovanj v lasti Občine Hrastnik

6. Sklep o določitvi višine letne stopnje neprofitne najemnine v letu 2019

7. Sklep o izdaji soglasja k cenam

  • Storitev pomoči na domu za leto 2019, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik
  • Storitev dodatnih nalog za leto 2019, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik

8. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje