Seje

4. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik, v četrtek 28.3.2019

1. Sklic 4. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik, z dne 6.2.2019

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 6.2.2019

4. Letni program izvajanja gospodarskih javnih družb za leto 2019

8. Predstavitev Neodvisnega pregleda poslovanja družbe CEROZ d.o.o. - gradivo bo predstavljeno na seji

9. Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 - obravnava in sprejem

Zaključni račun Proračuna Občine Hrastnik za leto 2018 ›› TUKAJ

10. Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 2. obravnava in sprejem

Proračun Občine Hrastnik za leto 2019 - 2. obravnava in sprejem ›› TUKAJ

12. Letni program uresničevanja kulturnih programov v Občini Hrastnik v letu 2019

13. Letni program športa v Občini Hrastnik v letu 2019

14. Prekategorizacija službenega najemnega stanovanja v stanovanjsko poslovnem objektu Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik v neprofitno najemno stanovanje

15. Plačilo razlike do 100% programa ambulantne splošne medicine na Dolu pri Hrastniku

16. Spremembe in dopolnitve Odloka o lokalnem časopisu Občine Hrastnik - skrajšan postopek

18. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje