Seje

11. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 01.03.2012

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA


3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 10. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SEZNANITEV

  • Poročilo mladinskega centra Hrastnik
  • Program dela Mladinskega centra Hrastnik

5. POROČILO O DELU POLICIJSKE POSTAJE HRASTNIK ZA LETO 2011- POROČILO BO PODANO USTNO

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM

  • Poročilo o delu občinskega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2011
  • Predlog Programa dela občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in njegovih komisij za leto 2012 

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O USTANOVITVI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE - HITRI POSTOPEK

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN POSPEŠEVANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN OBRTI V OBČINI HRASTNIK IN PODELJEVANJU NAGRAD ZA INOVACIJE- SKRAJŠANI POSTOPEK

9. OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K CENAM

  • storitev pomoči na domu za leto 2012, ki jo izvaja Dom starejših Hrastnik
  • storitev dodatnih nalog za leto 2012, ki jih izvaja CSD Hrastnik 

11. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje