Seje

14. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 24.04.2008

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 13. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4.OBRAVNAVA POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNIH ZAVODOV ZA LETO 2007

  • VRTEC HRASTNIK
  • OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
  • OSNOVNA ŠOLA VITKA PAVLIČA HRASTNIK
  • GLASBENA ŠOLA HRASTNIK
  • KULTURNO REKREACIJSKI CENTER HRASTNIK
  • KNJIŽNICA ANTONA SOVRETA HRASTNIK
  • ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK
  • CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK

5. REBALANS PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008

6. OBRAVNAVA IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA: CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJA, II. FAZA

7. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje