Seje

16. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 19.06.2008

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA LETNEGA POROČILA KSP HRASTNIK D.D. ZA LETO 2007

5. OBRAVNAVA ŠTUDIJE VARIANT S PREDLOGOM NAJUSTREZNJŠE VARIANTE ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE MED AVTOCESTO A1 IN AVTOCESTO A2

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDASRTVA ZASAVJE- PRVA OBRAVNAVA

7. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje