Seje

18. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 13.11.2008

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 17. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008- SKRAJŠANI POSTOPEK

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2009- PRVA OBRAVNAVA- SKRAJŠANI POSTOPEK

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K ZADOLŽITVI KOMUNALNO STANOVANJSKEGA PODJETJA HRASTNIK D.D.

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O OGLAŠEVANJU V OBČINI HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA - DRUGA OBRAVNAVA

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK- DRUGA OBRAVNAVA

10. PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

  • Sklep o ukinitvi javnega dobra
  • Sklep o lastništvu javnega dobra
  • Sklep o ukinitvi statusa zemljišča splošno ljudsko premoženje 

11. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje