Seje

17. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 18.09.2008

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA REESNICA S5 - PRVA OBRAVNAVA

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O OGLAŠEVANJU V OBČINI HRASTNIK - PRVA OBRAVNAVA

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM POROČILA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK V OBDOBJU JANUAR- AVGUST 2008

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK- PRVA OBRAVNAVA

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K SPREMEMBI CENE STORITVE POMOČI NA DOMU, KI JO IZVAJA DOM STAREJŠIH HRASTNIK

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O DOLOČITVI ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČINI HRASTNIK

11. VOLITVE, RAZREŠITVE IN IMENOVANJA

Nazaj na vse seje