Seje

19. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 18.12.2008

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOLOČITVE CEN PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA OTROK V VRTCU HRASTNIK

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA POVIŠANJA CEN POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH STORITEV IN NAJEMNIH GROBOV

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOLOČITVE VIŠINE NAJEMNINE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2009 IN ODPIS AMORTIZACIJE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2008

8.DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE ZA

IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ V OBČINI HRASTNIK V LETU 2009 IN ZA DOLOČITEV TAKSE ZA ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA VARSTVO OKOLJA V OBČINI HRASTNIK V LETU 2009 

9. OBRAVNAVA IN SPREJEM 2. REBALANSA PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2008 DRUGA OBRAVNAVA

10. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU INDUSTRIJSKE CONE I5- ZA SAVO - I. FAZA ZA GRADNJO CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE, INDUSTRIJSKE ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJSKIH KOLEKTORJEV

11. OBRAVNAVA IN SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIHH UREDITVENIH POGOJIH ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA PROSTORA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK

12. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA ODLOKA O USTANOVITVI MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA ZASAVJE - DRUGA OBRAVNAVA

13. VPRAŠANJA IN POBUDE - SEZNANITEV S PLANOM SEJ OBČINSKEGA SVETA V LETU 2009- INFORMACIJA

Nazaj na vse seje