Seje

20. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 12.02.2009

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 18. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM USKLAJENEGA PREDLOGA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA "RESNICA S5"- DRUGA OBRAVNAVA

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA URESNIČEVANJA KULTURNIH PROGRAMOV V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI HRASTNIK ZA LETO 2009

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM SKLEPA O IZDAJI SOGLASJA K CENAM

  • STORITVE POMOČI NA DOMUU, KI JO IZVAJA DOM STAREJŠIH HRASTNIK
  • TER STORITVE DODATNIH NALOG, KI JIH IZVAJA CENTER ZA SOCIALNO DELO HRASTNIK 

10. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje