Seje

8. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 29.09.2011

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 7. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. OBRAVNAVA IN SPREJEM TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNEM VODOVODU V OBČINI HRASTNIK- 1. OBRAVNAVA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM TEHNIČNEGA PRAVILNIKA O JAVNEM KANALIZACIJSKEM OMREŽJU V OBČINI HRASTNIK - 1. OBRAVNAVA

7. OBRAVNAVA IN SPREJEM DOPOLNITVE ŠT. 1 LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2011

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI HRASTNIK

9. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje