Seje

9. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 10.11.2011

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 8. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRORAČUNA OBČINE HRASTNIK ZA LETO 2012:

Odlok o proračunu občine Hrastnik za leto 2012 - prva obravnava 

6. OBRAVNAVA IN SPREJEM PRAVLNIKA O ŠTIPENDIRANJU V OBČINI HRASTNIK - II. OBRAVNAVA

7. IZDAJA SOGLASJA K SKLENITVI POGODBE O ODDAJI SLUŽBENEGA STANOVANJA V NAJEM BREZ JAVNEGA RAZPISA

8. OBRAVNAVA IN SPREJEM PREDLOGA OBČINSKE UPRAVE O NAČINU IZVEDBE POSTOPKOV V ZADEVI DOLŽNIKA HARAD D.O.O.

9. VPRAŠANJA IN POBUDE

Nazaj na vse seje