Seje

15. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 27.09.2012

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 14. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

5. Odlok o obcinskih cestah na obmocju Obcine Hrastnik

6. PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVNILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK IN ČISTOPIS PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IN DRUGIH DEJAVNOSTI V OBČINI HRASTNIK

7. Predlog Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Nazaj na vse seje