Seje

16. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 18.10.2012

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. ZAPISNIK 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 15. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE HRASTNIK

ZADEVA: POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE HRASTNIK:

  • Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2012
  • Poročilo o opravljenem nadzoru: Pregled nabave stvarnega premoženja Občine Hrastnik v letu 2012


NAMEN:

  • Seznanitev 


PRAVNA PODLAGA:

  • 17. in 26. člen Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10 in 19/10)


POROČEVALEC:

  • Igor Zalokar, predsednik Nadzornega odbora


PREDLOG SKLEPA:

  • Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poročili Nadzornega odbora Občine Hrastnik.
Nazaj na vse seje