Seje

17. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek dne 15.11.2012

1. VABILO IN DNEVNI RED

2. ZAPISNIK 15 in 16 REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK

3. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV, SPREJETIH NA 16. REDNI SEJI OBČINSKEGA SVETA

4. PRORAČUN ZA LETO 2013

Proračun si lahko ogledate tu: http://hrastnik.si/obcina_hrastnik/proracun/proracun_2013/prva_obravnava/ 

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni razsvetljavi v Občini Hrastnik

6. Odlok o občinskih cestah na območju Občine Hrasnik

7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti

8. Spremembe in dopolnitve št. 4 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2012

Nazaj na vse seje