Seje

2. redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 13.11.2014

1. Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Zapisnik 1. konstitutivne seje OBČINSKEGA SVETA OBČINE HRASTNIK, z dne 23.10.2014

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 1. konstitutivni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 23.10.2014

4. Sprejem Sklepa o potrditvi mandata članu Občinskega sveta Občine Hrastnik

5. Imenovanje delovnih teles Občinskega sveta Občine Hrastnik

Nazaj na vse seje