Seje

6. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v sredo, dne 20.05.2015

1. Sklic 6. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 16.04.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 5. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 16.4.2015

5. Predlogi za podelitev priznanj Občine Hrastnik v letu 2015

6. Dopolnitev št.1 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2015

Nazaj na vse seje