Seje

8. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 1.10.2015

1. Sklic 8. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik

2. Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta občine Hrastnik, ki je bila 23.06.2015

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 7. redni seji Občinskega sveta Občine Hrastnik, dne 23.6.2015

5. Odlok o ustanovitvi javenga zavoda Regionalne agencije Zasavje - prva obravnava

7. Obravnava in sprejem 1. Rebalansa Proračuna Občine Hrastnik za leto 2015

Povezava do 1. Rebalansa Proračuna Občine Hrastnik za leto 2015

8. Predlog spremembe in dopolnitve odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015 za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 2014

Nazaj na vse seje