Seje

18. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 16.02.2017

1. Sklic 18. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

3. Pregled realizacije sklepov, sprejetih na 17. redni seji Občinskega sveta

4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik

5. Sklep o izdaji soglasja k cenam

 

Storitev pomoči na domu za leto 2017, ki jih izvaja Dom starejših Hrastnik

Storitev dodatnih nalog za leto 2017, ki jih izvaja Center za socialno delo Hrastnik

7. Vprašanja in pobude

Nazaj na vse seje