Seje

21. Redna seja Občinskega sveta Občine Hrastnik v četrtek, dne 22.6.2017

1. Sklic 21. Redne seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

2. Potrditev zapisnika 20. seje Občinskega sveta Občine Hrastnik

4. Obravnava letnega poročila Ceroz d.o.o. za leto 2016

5. Obravnava letnega poročila KSP Hrastnik d.d. za leto 2016

6. Rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2017 - Obravnava in sprejem

Rebalans proračuna Občine Hrastnik za leto 2017 - TUKAJ

7. Realizacija akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Občini Hrastnik za obdobje 2015-2018 v letu 2016

9. Volitve, imenovanja in administrativne zadeve

Izdaja soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Zasavske lekarne Trbovlje

Nazaj na vse seje