Arhiv v središču

Domov / 

Arhiv v središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Arhiv v središču

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA OBMOČJE HR94

Javna razgrnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HR94 - spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona RRP Hrastnik in KOP Hrastnik.Preberi več

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HR94

Župan Občine Hrastnik z javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje HR94 – spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta C2 – C4 industrijska cona...Preberi več

Spremembe in dopolnitve OPN Občine Hrastnik

Občina Hrastnik javno objavlja Predlog sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (SD OPN Hrastnik - 1).Preberi več

Javno naznanilo o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev OPN Hrastnik

Župan Občine Hrastnik objavlja Javno naznanilo o javni objavi predloga Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (SD OPN Hrastnik -1), številka 3500-2/2018, z dne 5. 7. 2018.Preberi več

Javna obravnava o predlogu Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji 28. redni seji dne 21.06.2018, sprejel sklep, da se o predlogu Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj, opravi javna obravnava v času od...Preberi več

OPPN območja Steklarne Hrastnik (EUP HR116)

Župan Občine Hrastnik je dne 23. 5. 2018 sprejel Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta območja Steklarne Hrastnik (EUP HR116) - Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta območja Steklarne...Preberi več

Spremembe in dopolnitve OPN Hrastnik

Župan Občine Hrastnik je dne 23. 5. 2018 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hrastnik (SD OPN Hrastnik -1), številka 3500-2/2018, s katerim se začne postopek priprave...Preberi več