V središču

Domov / 

Arhiv v središču  / 

V središču

Nazaj

Kontaktni podatki

Kontaktni podatki Občine Hrastnik

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Tel.: 03/56 54350
Fax.: 03/56 54369
E-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Poslovni čas Občinske uprave
Pon, tor, čet: 8:00-15:00
Sre: 7:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

 

Uradne ure
Pon, tor: 8:00-12:00 in 13:00-15:00
Sre: 7:00-12:00 in 13:00-17:00
Pet: 8:00-13:00

Imate vprašanje
Pišite nam, če imate vprašanje

Dela na Krištandolski cesti končana

Dela na Krištandolski cesti na Dolu pri Hrastniku so končana. Zamenjana je kanalizacija v dolžini približno 270 m, od Partizanske ceste proti Krištandolu, ter zgrajen dodaten krak dolžine 80 metrov, ki je nujen za priključitev objektov. Zamenjano je tudi dotrajano kanalizacijsko omrežje za odvajanje meteornih voda, obnovljen je vodovod, telekomunikacijski vodi, vodi kabelsko-komunikacijskega sistema in javne razsvetljave. Na veliko zadovoljstvo uporabnikov ceste se je ta na določenih odsekih tudi razširila in v celoti na novo asfaltirala.

 

Gradnja se je zaradi objektivnih razlogov nekoliko podaljšala. Izvajalec, Gradnje Boštanj d.o.o., je za podaljšanje zaprosil, ker so se dela  - zaradi usklajevanj z zahtevami upravljalcev vodov oziroma samega stanja na terenu – začela kasneje kot je bilo predvideno. Delo je zaradi veliko obstoječih vodov tudi precej otežen.

 

Dodaten zamik zaključka del so predvsem v zadnjih dneh povzročile tudi neugodne vremenske razmere in pa gradnja individualnih priključkov do posameznih hiš, ki v prvotnem projektu niso bili predvideni, a so se na željo občanov umestili v to fazo gradnje. Na ta način se je asfaltna prevleka vseh površin, kjer je potekala gradnja, urejala hkrati.

 

V času gradnje so se na nas obračali številni občani, ki so spraševali, zakaj potekajo dela tudi na odseku, kjer so v letu 2012 že potekala dela v sklopu operacije »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Dol«. V sklopu te operacije sploh ni bil predviden poseg v Krištandolsko cesto, temveč le odcepi v naseljih Pod hribom in Na Selah, ki naj bi se priključili na kanalizacijo, ki bi jo moral v sklopu celovite prenove krištandolske ceste zgraditi po programu zapiranja rudnika RTH Trbovlje. Ker zaradi težav pri zagotavljanju sredstev RTH Trbovlje rekonstrukcije ni izvedel, je bila občina v letu 2012 primorana zgraditi del sekundarne kanalizacije za povezavo teh naselij na zgrajen sistem odvajanja na čistilno napravo, da je omogočila priključevanje objektov na kanalizacijsko omrežje. Sredstev za tako celovit poseg, kot se izvaja sedaj, pa v letu 2012 občina ni mogla zagotoviti. Izvedbo sofinancirane operacije je bilo po pogodbi treba zaključiti najkasneje do 30. 9. 2012, ker v nasprotnem primeru ne bi bili upravičeni do črpanja evropskih sredstev iz Operativnega programa »Razvoj regij«.

 

Fotografije: Arhiv - Krištandolska cesta med obnovo