Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020

Razpis objavljen: 09.03.2020

Rok za prijavo: 09.04.2020 do 23:59

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Čeče 100a)

Razpis objavljen: 15.01.2020

Razpis zaključen: 27.01.2020

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem (Trg Franca Kozarja 11)

Razpis objavljen: 15.01.2020

Razpis zaključen: 27.01.2020

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v Občini Hrastnik v letu 2020

Razpis objavljen: 10.01.2020

Razpis zaključen: 31.01.2020

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Javni razpis za dodelitev sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni in turistični razvoj ter promocijo Občine Hrastnik za leto 2020

Razpis objavljen: 10.01.2020

Rok za prijavo: 30.11.2020 do 23:59

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, organizacij in združenj za leto 2020

Razpis objavljen: 10.01.2020

Razpis zaključen: 31.01.2020

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2020

Razpis objavljen: 10.01.2020

Razpis zaključen: 31.01.2020

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2020, dne 10. 1. 2020)

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Hrastnik za leto 2020

Razpis objavljen: 10.01.2020

Razpis zaključen: 31.01.2020

()

Objava prostega delovnega mesta, J017135

Razpis objavljen: 02.12.2019

Razpis zaključen: 10.12.2019

()

Objava prostega delovnega mesta, J015039

Razpis objavljen: 08.11.2019

Razpis zaključen: 16.11.2019