Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Objava v Uradnem vestniku Zasavja, dne 22.3.2017, št. )

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 22.03.2017

Rok za prijavo: 18.04.2017 do 12:00

(Uradni vestnik Zasavja, z dne 22.3.2017 št.)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 22.03.2017

Rok za prijavo: 24.04.2017 do 13:00

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila v letih 2017 in 2018

Razpis objavljen: 01.03.2017

Rok za prijavo: 31.03.2017 do 00:00

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2017

Razpis objavljen: 28.02.2017

Rok za prijavo: 06.04.2017 do 23:59

()

Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 04.01.2017

Rok za prijavo: 31.12.2017 do 00:00

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v Občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 04.01.2017

Razpis zaključen: 31.01.2017

()

Jqavni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 04.01.2017

Razpis zaključen: 01.02.2017

()

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2017

Razpis objavljen: 04.01.2017

Razpis zaključen: 02.02.2017

()

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2016

Razpis objavljen: 15.09.2016

Razpis zaključen: 07.10.2016