Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ

Razpis objavljen: 10.09.2012

Razpis zaključen: 12.10.2012

()

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM - LISTA B

Razpis objavljen: 29.08.2012

Razpis zaključen: 21.09.2012

()

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2012

Razpis objavljen: 29.05.2012

Razpis zaključen: 22.06.2012

(Uradni vestnik Zasavja štev. 31/09)

Objava javnega razpisa za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2012

Razpis objavljen: 06.03.2012

Razpis zaključen: 11.04.2012

()

Objava javnega razpisa za podjetništvo - 2012

Razpis objavljen: 05.03.2012

Razpis zaključen: 28.08.2012

()

Objava javnega razpisa za kmetijstvo

Razpis objavljen: 09.02.2012

Razpis zaključen: 29.04.2012

()

Sofinanciranje prireditev posebnega pomena v letu 2012

Razpis objavljen: 09.01.2012

Razpis zaključen: 14.10.2012

()

Humanitarna in druga društva v letu 2012

Razpis objavljen: 08.01.2012

Razpis zaključen: 02.03.2012

()

Kulturna društva v letu 2012

Razpis objavljen: 03.01.2012

Razpis zaključen: 29.02.2012

()

Javni poziv društva za razvoj podeželja za zasavje

Razpis objavljen: 31.12.2011

Razpis zaključen: 01.01.1970