Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

2. natečaj za najboljšo poslovno idejo "Razgibaj svojo idejo"

Razpis objavljen: 29.07.2014

Razpis zaključen: 29.08.2014

()

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Razpis objavljen: 19.06.2014

Razpis zaključen: 24.07.2014

()

Dopolnitev št. 3 letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Hrastnik za leto 2014

Razpis objavljen: 19.06.2014

Razpis zaključen: 30.12.2014

()

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Razpis objavljen: 29.05.2014

Razpis zaključen: 30.12.2014

()

Javni razpis za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2014

Razpis objavljen: 18.05.2014

Razpis zaključen: 13.06.2014

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v Občini Hrastnik za leto 2014

Razpis objavljen: 01.04.2014

Razpis zaključen: 15.04.2014

()

Občinska priznanja

Razpis objavljen: 16.03.2014

Razpis zaključen: 17.04.2014

()

Oddaja neprofitnih stanovanj v najem

Razpis objavljen: 26.02.2014

Razpis zaključen: 27.03.2014

(URADNI VESTNIK ZASAVJA ŠT. 3, Z DNE 14.1.2014)

Objava javnega razpisa za podjetništvo - 2014

Razpis objavljen: 13.01.2014

Razpis zaključen: 21.04.2014