Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 24.01.2018

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Razpis zaključen: 31.01.2018

()

Javni razpis za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Razpis objavljen: 11.10.2017

Razpis zaključen: 26.10.2017

()

Prodaja nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb

Razpis objavljen: 21.09.2017

Razpis zaključen: 06.10.2017

(Uradni vestnik Zasavja)

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2017

Razpis objavljen: 18.09.2017

Razpis zaključen: 11.10.2017

()

Javni razpis za sofiannciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Razpis objavljen: 25.07.2017

Razpis zaključen: 07.09.2018