Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2016)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 04.02.2016

Razpis zaključen: 23.03.2016

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2016)

Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja podjetništva v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 04.02.2016

Razpis zaključen: 16.05.2016

()

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 19.01.2016

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 25.01.2016

()

Javni razpis za sofinaciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2016

Razpis objavljen: 28.12.2015

Razpis zaključen: 27.01.2016

()

Svet Vrtca Hrastnik razpisuje delovno mesto ravnatelja

Razpis objavljen: 16.11.2015

Razpis zaključen: 25.11.2015

()

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2015

Razpis objavljen: 13.09.2015

Razpis zaključen: 09.10.2015