Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni list Evropske unije in Portal javnih naročil, številka objave JN3756/2015)

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik

Razpis objavljen: 04.06.2015

Razpis zaključen: 21.07.2015

()

Objava javnega razpisa za dodeljevanje občinskih denarnih pomoči v letu 2015

Razpis objavljen: 31.05.2015

Razpis zaključen: 12.06.2015

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis objavljen: 08.03.2015

Razpis zaključen: 07.04.2015

()

Javni razpis za dodelitev dveh neprofitnih stanovanj v najem v lasti stanovanjskega sklada

Razpis objavljen: 01.03.2015

Razpis zaključen: 09.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 01.03.2015

Razpis zaključen: 18.03.2015

()

Letni načrt prodaj in nabav

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 30.12.2015

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2015

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 31.03.2015