Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Razpis objavljen: 08.03.2015

Razpis zaključen: 07.04.2015

()

Javni razpis za dodelitev dveh neprofitnih stanovanj v najem v lasti stanovanjskega sklada

Razpis objavljen: 01.03.2015

Razpis zaključen: 09.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 01.03.2015

Razpis zaključen: 18.03.2015

()

Letni načrt prodaj in nabav

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 30.12.2015

()

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2015

Razpis objavljen: 24.02.2015

Razpis zaključen: 31.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 19.02.2015

Razpis zaključen: 04.03.2015

()

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Hrastnik za leto 2015

Razpis objavljen: 19.02.2015

Razpis zaključen: 05.03.2015