Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Sanacija plazov Jepihovec - Turje

Razpis objavljen: 19.05.2017

Rok za prijavo: 26.06.2017 do 10:00

()

Rekonstrukcija objekta OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik - zagotovitev požarne varnosti, II. faza

Razpis objavljen: 11.05.2017

Rok za prijavo: 26.05.2017 do 10:00

()

Posodobitev cest v krajevnih skupnostih v Občini Hrastnik v letu 2017

Razpis objavljen: 28.04.2017

Razpis zaključen: 12.05.2017

(ŠT. 430-1/2017)

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE DOL PRI HRASTNIKU

Razpis objavljen: 03.02.2017

Razpis zaključen: 10.03.2017

()

Dobava gasilskega vozila AC 35/60

Razpis objavljen: 18.09.2016

Razpis zaključen: 21.10.2016

()

Sanacija plazu Selinšek na JP 622251 Marno - Bizjak - Polak

Razpis objavljen: 11.05.2016

Razpis zaključen: 26.05.2016

()

Javno naročilo: posodobitev ceste JP623071 (LC - Ferk - Vene)

Razpis objavljen: 29.03.2016

Razpis zaključen: 20.04.2016

()

Javno naročilo: Izdelava celostne prometne strategije občine Hrastnik

Razpis objavljen: 15.03.2016

Razpis zaključen: 04.04.2016