Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Posodobitev nekategoriziranega cestnega odseka od LC622401 do Hafner

Razpis objavljen: 18.07.2013

Razpis zaključen: 20.08.2013

()

Sanacija plazovitega in razmočenega pobočja na Slatnem na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 10.07.2013

Razpis zaključen: 14.08.2013

()

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZU NAD STANOVANJSKO HIŠO FLIS, PODKRAJ 55

Razpis objavljen: 09.06.2013

Razpis zaključen: 02.07.2013

()

Javno naročilo: LC 122023 Novi dom- Prapretno- rekonstrukcija

Razpis objavljen: 02.06.2013

Razpis zaključen: 27.06.2013

()

Javno naročilo: Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Krištandolska cesta

Razpis objavljen: 23.05.2013

Razpis zaključen: 19.06.2013

()

Javno naročilo: Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Log- Montigny

Razpis objavljen: 20.05.2013

Razpis zaključen: 12.06.2013

()

JAVNO NAROČILO: REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA

Razpis objavljen: 30.04.2013

Razpis zaključen: 22.05.2013

Page 1

Page 2 >