Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Naročilo male vrednosti: Nabava pisarniškega materiala za obdobje štirih let

Razpis objavljen: 12.11.2014

Razpis zaključen: 25.11.2014

()

Globoka drenaža Spodnje Marno, I. faza

Razpis objavljen: 22.06.2014

Razpis zaključen: 21.07.2014

()

Javno naročilo: Prenova strehe na OŠ Narodnega heroja Rajka Hrastnik

Razpis objavljen: 27.03.2014

Razpis zaključen: 16.04.2014

()

Javno naročilo: Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Novi Log

Razpis objavljen: 11.02.2014

Razpis zaključen: 26.02.2014

()

Javno naročilo: Energetska sanacija OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik

Razpis objavljen: 26.12.2013

Razpis zaključen: 21.01.2014