Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 122100 Marno- Turje- Gore, v dolžini 370 m

Razpis objavljen: 25.04.2018

Razpis zaključen: 15.05.2018

()

Izvedba ukrepov CPS na avtobusnih postajališčih in pločnikih

Razpis objavljen: 18.04.2018

Razpis zaključen: 07.05.2018

()

Dobava in montaža opreme za podružnično Osnovno šolo Dol pri Hrastniku

Razpis objavljen: 27.10.2017

Razpis zaključen: 28.11.2017

()

Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Hrastnik v šolskem letu 2017/2018

Razpis objavljen: 07.07.2017

Razpis zaključen: 10.08.2017

()

Zavarovanje premoženja in odgovornosti Občine Hrastnik ter javnih zavodov Občine Hrastnik

Razpis objavljen: 26.05.2017

Razpis zaključen: 30.06.2017

()

Sanacija plazov Jepihovec - Turje

Razpis objavljen: 19.05.2017

Razpis zaključen: 26.06.2017

()

Posodobitev cest v krajevnih skupnostih v Občini Hrastnik v letu 2017

Razpis objavljen: 28.04.2017

Razpis zaključen: 12.05.2017

(ŠT. 430-1/2017)

REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA PODRUŽNIČNE OSNOVNE ŠOLE DOL PRI HRASTNIKU

Razpis objavljen: 03.02.2017

Razpis zaključen: 10.03.2017