Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11)

Javno naročilo: Gradnja večnamenskega družbenega objekta v Podkraju, št. 430-7/2012

Razpis objavljen: 08.03.2012

Razpis zaključen: 02.04.2012

()

Javno naročilo: izgradnja vodovoda sp. Marno - Slatno - Dol, št. 430-6/2012

Razpis objavljen: 05.03.2012

Razpis zaključen: 27.03.2012

< Page 1

Page 2