Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Dobava gasilskega vozila AC 35/60

Razpis objavljen: 18.09.2016

Razpis zaključen: 21.10.2016

()

Sanacija plazu Selinšek na JP 622251 Marno - Bizjak - Polak

Razpis objavljen: 11.05.2016

Razpis zaključen: 26.05.2016

()

Javno naročilo: posodobitev ceste JP623071 (LC - Ferk - Vene)

Razpis objavljen: 29.03.2016

Razpis zaključen: 20.04.2016

()

Javno naročilo: Izdelava celostne prometne strategije občine Hrastnik

Razpis objavljen: 15.03.2016

Razpis zaključen: 04.04.2016

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 01.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 01.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Naročilo male vrednosti: Vzdrževanje računalniškega omrežja in opreme

Razpis objavljen: 04.12.2014

Razpis zaključen: 22.12.2014

()

Naročilo male vrednosti: Nabava pisarniškega materiala za obdobje štirih let

Razpis objavljen: 12.11.2014

Razpis zaključen: 25.11.2014