Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Javno naročilo: LC 122023 Novi dom- Prapretno- rekonstrukcija

Razpis objavljen: 02.06.2013

Razpis zaključen: 27.06.2013

()

Javno naročilo: Izgradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Krištandolska cesta

Razpis objavljen: 23.05.2013

Razpis zaključen: 19.06.2013

()

Javno naročilo: Urejanje mestnega jedra Hrastnik: Log- Montigny

Razpis objavljen: 20.05.2013

Razpis zaključen: 12.06.2013

()

JAVNO NAROČILO: REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA DOLINCA

Razpis objavljen: 30.04.2013

Razpis zaključen: 22.05.2013

()

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA VEČNAMENSKI DRUŽBENI OBJEKT V PODKRAJU

Razpis objavljen: 12.04.2013

Razpis zaključen: 08.05.2013

()

JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU: SANACIJA PLAZU ZELENIK - PRAPRETNO (ODCEP RETJE - SPAR)

Razpis objavljen: 28.03.2013

Razpis zaključen: 17.04.2013

()

NAROČILO MALE VREDNOSTI: Dobava in montaža notranje opreme za Mladinski center Hrastnik

Razpis objavljen: 15.03.2013

Razpis zaključen: 28.03.2013

()

NAROČILO MALE VREDNOSTI: VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKEGA OMREŽJA IN OPREME

Razpis objavljen: 18.12.2012

Razpis zaključen: 04.01.2013

()

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZU NAD STANOVANJSKO HIŠO KAUZER, DOL PRI HRASTNIKU

Razpis objavljen: 25.09.2012

Razpis zaključen: 09.10.2012