Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Razpis objavljen: 17.10.2013

Razpis zaključen: 31.12.2013

()

Javni razpis za štipendije

Razpis objavljen: 10.09.2013

Razpis zaključen: 11.10.2013

()

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Razpis objavljen: 21.08.2013

Razpis zaključen: 18.09.2013

()

Posodobitev nekategoriziranega cestnega odseka od LC622401 do Hafner

Razpis objavljen: 19.07.2013

Razpis zaključen: 20.08.2013

()

Sanacija plazovitega in razmočenega pobočja na Slatnem na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 11.07.2013

Razpis zaključen: 14.08.2013

()

JAVNO NAROČILO: SANACIJA PLAZU NAD STANOVANJSKO HIŠO FLIS, PODKRAJ 55

Razpis objavljen: 10.06.2013

Razpis zaključen: 02.07.2013

()

Javno naročilo: LC 122023 Novi dom- Prapretno- rekonstrukcija

Razpis objavljen: 03.06.2013

Razpis zaključen: 27.06.2013

Page 1

Page 2 Page 3 >