Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

()

Svet Vrtca Hrastnik razpisuje delovno mesto ravnatelja

Razpis objavljen: 17.11.2015

Razpis zaključen: 25.11.2015

()

Javni razpis za dodelitev štipendij v letu 2015

Razpis objavljen: 14.09.2015

Razpis zaključen: 09.10.2015

()

Javni razpis za delovno mesto ravnatelja/ice Javnega zavoda Vrtec Hrastnik

Razpis objavljen: 04.09.2015

Razpis zaključen: 12.09.2015

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 02.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Sanacija plazu Klemen na Dolu pri Hrastniku

Razpis objavljen: 02.09.2015

Razpis zaključen: 09.09.2015

()

Javno naročilo: Izgradnja vodovoda Turje- Gore - Kopitnik

Razpis objavljen: 13.08.2015

Razpis zaključen: 27.08.2015

()

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem v lasti stanovanjskega sklada

Razpis objavljen: 06.07.2015

Razpis zaključen: 13.07.2015

(UVZ št. 16/2015)

Javni razpis za dodeljevanju sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2015

Razpis objavljen: 05.06.2015

Razpis zaključen: 22.06.2015

(Uradni list Evropske unije in Portal javnih naročil, številka objave JN3756/2015)

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Hrastnik

Razpis objavljen: 05.06.2015

Razpis zaključen: 21.07.2015

Page 1

Page 2 Page 3 >