Javni razpisi in naročila

Domov / 

Za občane  / 

Javni razpisi in naročila

Nazaj

Javni razpisi, naročila, obravnave in razgrnitve

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Rok za prijavo: 07.02.2018 do 12:00

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Rok za prijavo: 31.01.2018 do 10:00

(Uradni vestnik Zasavja, št. 2/2018, dne 8.1.2018)

javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Rok za prijavo: 24.01.2018 do 12:00

(Uradni vestnik Zasavja št. 2/2018, dne 8.1.2018)

Javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih dejavnosti v občini Hrastnik v letu 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Rok za prijavo: 31.01.2018 do 10:00

()

Javni razpis za sofinanciranje prireditev posebnega pomena za območje Občine Hrastnik za leto 2018

Razpis objavljen: 08.01.2018

Rok za prijavo: 31.12.2018 do 23:59